top of page

Leerproblemen

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leerstoornis en komt tot uiting bij het lezen en/of schrijven. Het is een hardnekkig probleem waarbij lezen of spellen op woordniveau zeer moeilijk is. De automatisering van lezen en/of spellen loopt dus mank, en ondanks grote inspanningen blijft de letter- en woordherkenning moeizaam verlopen. 

Wat zijn kenmerken van iemand met dyslexie?

 • Moeite met snel lezen (in verhouding tot klasgenoten)

 • Moeite met nauwkeurig lezen (in verhouding tot klasgenoten)

 • Moeite met het herkennen van letters en klanken en het opschrijven ervan

 • Moeite met woordvinding (meer tijd nodig om op woorden te komen)

 • Probeert vaak lezen zoveel mogelijk te vermijden omdat het zoveel inspanning kost

 • Moeite met het spellen van woorden en veel herhaling nodig bij het aanleren van spellingregels.

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een rekenprobleem. Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.

Wat zijn kenmerken van iemand met dyscalculie? 
 • Gebruikt simpele procedures (blijft bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen; 5, 10, 100, etc.)

 • Maakt veel fouten in een stapsgewijze aanpak

 • Heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie

 • Kan geen associaties maken met eerder opgedane kennis

 • Heeft problemen met de plaats van getallen

 • Maakt veelvuldig omkeringen van getallen

dyslexie leesplezier lezen
spelling taal in blokjes schrijven klanken
bottom of page