top of page

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Wat is afasie?

Afasie is een neurogene taalstoornis. Dit wil zeggen dat u door een hersenletsel moeilijkheden ondervindt met de gesproken en/of geschreven taal. Het probleem kan zich situeren op de productie (spreken, woorden vinden, zinnen vormen, schrijven), op het begrip (begrijpen van taal, lezen) of op beide domeinen.

Wat is dysartrie?

Dysartrie is een neurogene spraakstoornis. Dit wil zeggen dat u door een hersenletsel moeilijkheden ondervindt bij het spreken. De aansturing van de spieren is verstoord. Dit kan bij het articuleren in het algemeen zijn of bij het uitspreken van bepaalde klanken. Over het algemeen is er geen probleem bij het begrijpen van taal, al kunnen cognitieve problemen wel voorkomen.

Wat is verbale apraxie?

Verbale apraxie is een articulatiestoornis die het gevolg is van een hersenletsel. Het gaat om een stoornis in het programmeren van de spraakbewegingen, een stapje voor de uitvoering zelf. Het bewust produceren van spraak is dus gestoord, terwijl het automatisch spreken beter is.

DSC_0037.JPG
DSC_0076.JPG
bottom of page