Behandelingen | Logopedischcentrumrozenberg | Mol
Opleidingen en specialisaties
Opleidingen
 • Bachelor in de logopedie (HoGent, 2017)

 • Postgraduaat meertaligheid (Thomas More Antwerpen, 2019)

 • Postgraduaat autisme (UCLL, 2020)

Workshops, cursussen, studiedagen
 • VVL-congres (VVL, 2018)

 • Symposium meertalige kinderen en hun gezinnen (SIG, 2018)

 • OMFT basiscursus (KWEC, 2019)

 • VVL-congres (VVL, 2019)

 • Morfosyntaxis: creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (UHasselt, 2019)

 • de behandeling van onverstaanbare kinderen volgens Hodson & Paden (TM Antwerpen, 2019)

 • Technisch Lezen (KWEC, 2020)

 • Suus & Luuk Workshop (IdeaLogo, 2020)

 • Taal in Blokjes (ECLG leerlingenzorg, 2017)

 • Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen (SIG, 2017)

 • Schrijfmotoriek bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis (SIG, 2017)

 • Breuken, maaltafels en deeltafels | Inzichtelijk en automatiserend rekenen met RekenTrapperS (eureka expert, 2018)

 • 2Hands4Kids (Wendy Peerlings, 2018)

 • Tweedaagse basisopleiding Metaphon (ProFono, 2018)

 • Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (SIG, 2018)

 • ImPACT - trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een ASS (SIG, 2020)

 • Spraaktherapie bij dysartrie (Thomas More Antwerpen, 2020)

 • Brain Blocks autisme (NRTO, 2020)

 • OMFT verdiepingscursus (KWEC, 2021)

 • Taalmaatjes: ouderbegeleiding bij spraak- en taalproblemen (SIG, 2021)

 • Syntactische afasietherapie: een nieuw behandelprogramma (Thomas More Antwerpen, 2021)

 • Logopedie in de ouderenzorg: communicatie en mondzorg (VVL, 2021)

 • Eet- en drinkproblemen in de logopedische zelfstandige praktijk (SIG, 2021)

 • Logopedische begeleiding bij kinderen met schisis (Thomas More, 2021)

Ik ben aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten