Spraakontwikkelingsdyspraxie

Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) is een complexe spraakstoornis waarbij met name het plannen van spraakbewegingen is aangetast. 

De PROMPT-benadering wordt frequent ingezet om dit doelpubliek te behandelen. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor het behandelen van spraakklankstoornissen in holistisch kader voor communicatie. Met de PROMPT-techniek helpt de logopedist het kind met het vormen van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. Zo kan een correct motorplan voor spraakbewegingen opgebouwd worden.