top of page

Spraakontwikkelingsdyspraxie

Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) is een complexe spraakstoornis waarbij met name het plannen van spraakbewegingen is aangetast. 

De PROMPT-benadering wordt frequent ingezet om dit doelpubliek te behandelen. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor het behandelen van spraakklankstoornissen in holistisch kader voor communicatie. Met de PROMPT-techniek helpt de logopedist het kind met het vormen van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. Zo kan een correct motorplan voor spraakbewegingen opgebouwd worden.

bottom of page